Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Corneliusoctaaf

Zaterdag, 19 september 2020

RK Parochie H.Mauritius Schin op Geul, Kerkplein, Schin op Geul, 6305 BH

Internos

Opluisteren H.Mis b.g.v. opening St. Corneliusoctaaf te Schin op Geul.
Aanvang: 19.00 uur Geannuleerd