Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

† In Memoriam

Harrie Defauwes 2000

 

Hij is geboren op 25 maart 1928.
Harrie was bestuurslid van de toneel vereniging "Kunstgenot" sinds 1947.
Hij was bestuurslid van Mannenkoor Inter Nos van 05-09-1957 t/m 16-11-1997.
Hiij werd op 14-09-1999 benoemd tot ere-lid van Mannenkoor Inter Nos.
Hij overleed op 11-02-2000

Nen Huntjes 2000

 

Nen Huntjes is geboren 11 januari 1936 en is gestorven op 22 november in het jaar 2000

Zef Bosch 1999

 

Zef werd lid van Mannen- koor Inter Nos op 28-03-1946. Hij werd benoemd als bestuurslid op 03-08-1967. Tijdens het 50-jarig lidmaatschap van Mannenkoor Inter Nos  ontving hij de gouden speld  + oorkonde van de KNZV. Vanwge zijn gezondheid stopte hij in 1999 met zingen. Hij werd op 14 september 1999 benoemd tot erelid van ons koor en overleed op 30-10-1999.

H. Straat 1998

 

Hij is geboren op 15 januari 1936 en overleed 23 april 1998.

H. Somers 1997

 

De heer Somers werd geboren op 14 juni 1931 en is overleden op 30 december 1997.

Jos van Weersch 1993

 

Jos (Sjeuf) van Weersch werd geboren op 10 november 1911 en is overleden op 7 maart 1993.

Jaques Steinbusch 1989

 

 

Jaques is geboren op 09-05-1922.
In 1964 ontving Jaques de zilveren speld vanwege het 25-jarige lidmaatschap van onze vereniging.
Hij werd benoemd tot bestuurslid op 02-08-1967 en vervolgens benoemd tot voorzitter op 08-02-1971.
Hij nam ontslag als voorzitter op 1-10-1974 en werd opnieuw benoemd tot voorzitter op 15-04-1975.
Deze keer bekleedde hij deze functie tot 11-09-1980. Hij ontving de gouden speld op 29-06-1980 als robijnen jubilaris. Hij nam ontslag als voorzitter op 23-09-1984. Hij overleed op 10 juni 1989.

Jan Roks 1989

 

Jan Roks werd geboren in 19 maart 1912 en is gestorven op 31 mei 1989.