Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Organisatie

Bestuur en Leden van Mannenkoor Inter Nos

Het Internos is een zangvereniging met een bij de notaris gedeponeerde oprichtingsakte. Het bestuur van deze vereniging bestaat sinds  dinsdag 18 januari nog maar uit drie personen. Zij fungeren als interim bestuur. In maart as. zal tijdens de ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen worden. Op afroep is de dirigent aanwezig als muzikaal adviseur. Ook hij heeft stemrecht aangezien hij ook lid is van onze vereniging.
De statuten van de vereniging zijn vastgelegd en een huishoudelijk reglement is vastgesteld met goedkeuring door alle koorleden. Aan dit huishoudelijk reglement is recentelijk een addendum toegevoegd, daar het oorspronkelijke document vanwege veroudering ervan niet meer volledig toereikend was.
Eenmaal per jaar wordt er een algemene ledenvergadering gehouden waar aftredende bestuursleden worden herkozen of nieuwe kandidaten worden gekozen door de leden. Een bestuurslid heeft zitting voor een of meerdere perioden van drie jaar. Eventuele wijzigingen in het huishoudelijke reglement moeten door de ledenvergadering worden goedgekeurd.
Bijna alle personen binnen de vereniging zijn actief, zingend lid.

Commissies e.d.

Sommige uitvoerende taken worden uitgevoerd door koorleden.
Zo is er een Muziekcommissie waarin de volgende leden zitting hebben:

    Leo van Weersch (dirigent)
    Paul van Weersch (koorlid tenor) tevens secretaris van de muziekcommissie
    Jacques Blom (koorlid)
    Jo van Weersch (koorlid)


Evenementencommissie

Leo van Weersch (dirigent)
Paul van Weersch (koorlid) tevens secretaris van de muziekcommissie
Jacques Blom (koorlid)
Jo van Weersch (koorlid)
Koos Warnaar (koorlid)
Theo Salden (koorlid)


Leiding en begeleiding

De muzikale leiding is in handen van professionele krachten. Het leiden van de repetities en concerten wordt uitgevoerd door de vaste dirigent Leo van Weersch.