Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Historie

Mannenkoor Inter Nos werd opgericht op 18 augustus 1939.

Schin op Geul, uitzonderlijk fraai gelegen in een van de bekoorlijkste streken van toeristisch Zuid Limburg, heeft zijn nationale bekendheid niet uitsluitend te danken aan de invloed aan natuurschoon, rust en gezelligheid waarmee het schilderachtige oord terzijde van Valkenburg gezegend is. Zonder twijfel en overdrijving is daar ook de onvolprezen en zuivere samenzang van het mannenkoor Inter-Nos debet aan, het mannenkoor dat sinds 1939 onverbrekelijk met het lieflijke Geuldorp verbonden is en het sedertdien louter eer aandeed, in ons land en ook ver daarbuiten.

Mannenkoor Inter-Nos werd opgericht in augustus 1939. Men begon heel bescheiden met vier zangers: een mannenkwartet.
Al spoedig werd het kwartet een dubbel mannenkwartet.
Tijdens de oorlogsjaren hield het jonge mannenkoor Inter-Nos schijnbaar op te bestaan. Dat vond zijn grond in de halsstarrige weigering toe te treden tot de door de bezetters ingestelde"Kultuurkamer".Men bleef echter elke week bijeen komen om te repeteren. Hierdoor kon mannenkoor Inter-Nos zich terstond na de bevrijding vol trots aan de wereld tonen.


Het 60ste jubileumjaar 1999 werd geopend met een galaconcert in de kerk te Schin op Geul. Voor een overvolle kerk toonde mannenkoor Inter-Nos zijn kunnen en galmde de harmonische klanken door het kerk gebouw. In het feest- paviljoen werden drie dagen flink gefeest. Tijdens de receptie werden enkele jubilarissen in de bloemen gezet. Het jubileumjaar werd afgesloten met een concertreis naar Tsjechië. Hier werden in volle concertzalen twee concerten gegeven. Ook werd er een H.Mis opgeluisterd, ook hiervoor was grote belangstelling. Onder deskundige leiding van de heer Ramaekers werden enkele steden bezocht o.a. Praag, een stad met mooie historische gebouwen, pleinen en monumenten. Indrukwekkend was het bezoek aan een kristalfabriek, het blazen en vormen van de glazen en onder welke omstandigheden de arbeiders moesten werken.Een prachtige reis.

In het 60 jarig bestaansjaar van mannenkoor Inter-Nos werd een nieuwe cd opgenomen getiteld Mannenkoor Inter-Nos Het koor zingt een gevarieerd repertoire van internationale liederen. Het is de bekroning van een muzikale ontwikkeling met een rijk verleden en nog rijkere beloften voor de toekomst.

Het koor heeft veel te danken aan dirigent Wiel Pasmans. Hij ontving zijn opleiding aan het Muzieklyceum te Maastricht en was vanaf het prille begin dirigent van Inter-Nos. Onder zijn bezielende leiding en ook door de medewerking van alle leden, werd het koor tot wat het tegenwoordig is: zingend Limburg op zijn best.

Na 41 jaren heeft Wiel Pasmans het dirigentschap overgedragen aan zijn opvolger Leo van Weersch. Leo van Weersch werd in 1947 te Schin op Geul geboren. In 1976 werd hij toegelaten aan het Maastrichtse Conservatorium, waar hij in 1982 zijn A.V.M.-akte behaalde. Tevens heeft hij 3 jaar koordirectie gevolgd.

Vele duizenden toeristen bezochten onze zomerconcerten en genoten van de prachtige mannenzang. De gasten van Schin op Geul willen blijkbaar niet alleen iets zien van de omgeving, die hij voor zijn vakantie heeft uitverkoren, hij wil ook iets van de sfeer van het dorp proeven. Tegenwoordig bestaat het koor uit 45 leden.